Habitatge plurifamiliar entre mitgeres amb garatge (Crta. Barcelona 43-45)

01Estructures de formigó

Situació: Girona

Contrucció de l’estructura de l’edifici d’habitatges amb dues plantes de parking amb la singularitat de presentar pilars circulars i rectangulars de gran secció inclinats superant en algun cas els 45º d’inclinació.

Una base forta
pels seus projectes
de construcció