Fonamentació per edifici plurifamiliar C. Montnegre

01Estructures de formigó

Situació: Girona

Fonamentació per a edifici de plurifamiliar de fusta a Girona

Una base forta
pels seus projectes
de construcció