Urbanització de la UA80 Girona

05Varis

Situació: Girona

Urbanització del nou sector residencial d’alt standing on es combinen els paviments de formigó rentats al àcid, amb peça de gran format de Breinco i murs de contenció d’escollera carejada de Manresa formant punts rodons tal i com demanen el desenvolupament dels carrers.

Una base forta
pels seus projectes
de construcció