Fonamentació Pilots Aldi Calella

01Estructures de formigó

Situació: Calella (Maresme)

Realització de fonamentació especial amb pilotatges entre ruïnes a conservar.

Una base forta
pels seus projectes
de construcció