Truca'ns +34 972 321 948
Qui Som

Estructuras Ultra, S.A. va ser fundada l'any 1974 i des de llavors s'ha dedicat a la realització de qualsevol tipus de treball d'estructures.

 
És una empresa de referència en el sector des de fa 40 anys i de les més antigues de Catalunya que sempre ha estat amb el mateix nom i societat. Té una experiència avalada per més d'un miler d'obres realitzades des de 1974 i el compromís amb el client és la seva garantia. És una empresa segura i solvent.
 
Estructuras Ultra, S.A. aporta tots els recursos tan materials com humans per una impecable execució de les obres, realitzant en tot moment un seguiment tècnic personalitzat i molt rigorós.
A més, Estructuras Ultra, S.A. gràcies a la seva llarga experiència i gràcies al seu equip tècnic i col·laboradors especialitzats en diferents àmbits, proporciona un assessorament tècnic i econòmic de qualsevol tipus de construcció tant en la fase d'estudi com en el projecte executiu.

En els últims anys ha obert les seves portes al món internacional, exportacions de materials, serveis tècnics i construccions.
 
Estructuras Ultra, S.A. està especialitzada en els següents treballs d'execució:
 
• Fonamentacions.
• Murs de contenció.
• Fonamentacions especials: pantalles, pilots, micro-pilots, pilots secants, ancoratges, soil-nailing...
• Estructures de formigó: reticulars, prefabricats, post-tesats.
• Formigons vistos i formigons blancs. 
• Estructura metàl·lica. Impermeabilitzacions de fonamentacions.


Els nostres serveis

Assessorament tècnic | Seguretat i salut a l'obra | Amidaments
Càlculs d'estructures | Estudis geotècnics | Control de qualitat
Lloguer de grues | Topografia | Execució
Estructuras Ultra
C/ Bruch, s/n Sant Feliu de Guixols (Girona)
Tel. +34 972 321 948
Fax. +34 972 324 327
http://www.estructurasultra.com/